Direktør
Søren Clausen
Daglig ledelse og økonomi
Kate Søborg
Salg og administration
Ulla Hansen

Maskinværksted
Morten Bergkvist

Kabler & koblinger

Bjarne Larsen

Kabler & koblinger

Rane Eskildsen